Cửa đi WD08

Cửa đi WD08

Kích thước phủ bì (800/900 x 2.180mm) hoặc gia công theo kích thước thực tế công trình.

Khung bao chuẩn (40x110mm)

Độ dày cánh: 40mm